Collective nouns for zebras
  Collective noun for zebras usage
  herdA herd of zebras
  dazzleA dazzle of zebras
  zealA zeal of zebras
  stripeA stripe of zebras
  cohortA cohort of zebras


gk